PLINSKI APARAT ZA KOKICE

Što razlikuje ovaj od ostalih na tržištu?
Prije svega brzina pečenja koja iznosi dvije minute za 250 grama kukuruza. To je kapacitet koji nema ni jedan aparat sa posudom promjera 240 mm. Poklopac na posudi za pečenje pruža minimalni otpor ispucanim kokicama pa nije moguće zaglavljivanje u radu kao kod "leptir" poklopaca. Kod ovog aparata uspješno je izvedena zaštita od vjetra a posebna konstrukcija plamenika pruža vrlo precizno podešavanje sagorjevanja plina. Kompletan aparat je izrađen od prokroma pa čak i plamenik što osigurava dugogodišnju ispravnost.

Plinski aparat za kokice Plinski aparat za kokice