PLINSKI APARAT ZA ŠEĆERNU VATU

Plinski aparat za kokice

Od svih aparata koje proizvodimo, za konstrukciju ovoga utrošeno je najviše radnih sati čak nekoliko godina. Konačno vam možemo ponuditi plinski aparat za šećernu vatu koji se kapacitetom može mjeriti sa električnim.
Prednost plinskog je što ste potpuno neovisni od električne mreže i njene kvalitete. Kapacitet je 120 namotanih štapića za 60 minuta (svaki od 25 grama).
Nedostižno je za sve ostale plinske a i dobar dio električnih aparata.
Zbog zazora od 0,1 mm kroz koji se centrifugira otopljeni šećer količina šećera koji se ne iskoristi je vrlo mala.
Puno manja nego kod električnih.
Primjenom nekih orginalnih tehničkih rješenja utjecaj vjetra na rad aparata je zanemariv tako da je apsolutno nepotrebna plastična kupola.
Ovo rješenje, sem toga, omogućava da vatu namatate na štapić visoko iznad aparata što pobuđuje veliko zanimanje djece i ne manje važno volumen ovako namotane šećerne vate je ispunjen velikom količinom zraka.